Bemanning

Få 38 700 kr i lön som bemanningssjuksköterska i Norge

För många sjukhus och andra vårdgivare runt om i Sverige och Europa är bemanningssjuksköterskor en viktig livlina. Med hjälp av dessa kan de bemanna upp sina arbetsplatser och säkerställa att patienterna får den vård som de förtjänar och behöver. Därför är det ingen hemlighet att du kan förvänta dig en hög lön som bemanningssjuksköterska i Norge när lönen trillar in på kontot. Den genomsnittliga lönen ligger nämligen på inte mindre än 38 700 kronor i månaden!

3 faktorer som påverkar din lön som bemanningssjuksköterska i Norge

Det finns förstås många olika faktorer som påverkar din lön som bemanningssjuksköterska i Norge. Tre exempel på sådana är:

 

  • Din geografiska placering. Vissa sjukhus och andra vårdgivare har helt enkelt ett så pass stort behov av bemanningssjuksköterskor att de är beredda att betala lite mer. Detta kan bero på att de har en lite mindre fördelaktig och attraktiv geografisk placering. Till exempel brukar du ofta kunna tjäna lite mer om du är beredd att jobba på lite mer avlägsna platser vilka upplevs som mindre attraktiva. Detta till skillnad från i de mer populära storstadsregionerna.
  • Antalet patienter. En annan faktor som påverkar din lön är antalet patienter. Ju fler patienter du ansvarar för att ta hand om desto högre lön kan du generellt sett räkna med att få. Detta är egentligen ganska logiskt när du tänker efter på saken. För ju fler patienter varje sjuksköterska kan vårda desto färre sjuksköterskor krävs för att bemanningen ska vara balanserad.
  • Din kompetens och erfarenhet. Det är naturligtvis även så att din kompetens och erfarenhet har en stor betydelse för lönesättningen. Till exempel kan också vissa kompetenser betinga en lite högre lön än andra. Så om du har specialistkunskaper som är väldigt eftertraktade just nu kommer du med andra ord kunna tjäna bättre än annars.

Därför bör du välja att jobba för ett bemanningsföretag

Du kanske undrar varför du borde välja att jobba för ett bemanningsföretag överhuvudtaget? Till att börja med kan vi nämna att du ofta får en högre lön som bemanningssjuksköterska i Norge jämfört med om du istället hade varit anställd direkt av en arbetsgivare. Men det finns även många andra fördelar med detta upplägg som din kontaktperson på bemanningsföretaget gärna upplyser dig om!