Näringsliv

Pressföretag och nyhetsinformation

Behöver du tips och råd inför dina pressmeddelanden? Eftersom ett pressmeddelande används för att beskriva en nyhet eller liknande på ett kort och koncist sätt finns det en hel del att tänka på. Det viktigaste är att texten har en riktigt skarp vinkel och lättöverskådlig. Om du ska skriva meddelandet själv gäller det att fila mycket på rubriceringen. Den ska vara slagkraftig så att man nästan sätter kaffet i halsen. Efter en passande rubrik är det dags att skriva ingressen. Här sammanfattar du i stort vad texten och nyheten handlar om. Tänk på att du alltid kan gå tillbaka och jobba med rubriken sedan när texten är klar.

Använd gärna citat efter att du skrivit ingressen. Som företag kanske ni har saker att kommentera om en nylanserad produkt eller liknande, då passar det bra med ett citat från exempelvis VD:n. Fortsätt berätta om nyheten i brödtext, håll det kort och matnyttigt. När texten är klar (ibland behövs underrubriker beroende på vad texten rör samt hur lång den är) är det dags för det avslutande stycket. Pressmeddelanden informerar ofta exklusivt om en nyhet, var därför generös med att bjuda på eventuellt extramaterial, till exempel faktarutor. Be en PR-byrå om hjälp om du inte vill skriva ditt eget pressmeddelande.